Book Read Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz by Aziz Nesin

Book Read Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz by Aziz Nesin

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Aziz Nesin Ya ar Ne Ya ar Ne Ya amaz nce radyo oyunu olarak yazd Kazand b y k ba ar st ne sahne oyunu haline getirdi Israrlar zerine senaryosunu yazd o u tiyatrocudan oldu u gibi, bu kez de filmciden telif hakk n alamad Bir haftal k gazetede izgi roman yay mland Ard ndan televizyon senaryosunu yazd Okurlar n iste i, evrenin bask s art nca sonunda Aziz Nesin Ya ar Ne Ya ar Ne Ya amaz nce radyo oyunu olarak yazd Kazand b y k ba ar st ne sahne oyunu haline getirdi Israrlar zerine senaryosunu yazd o u tiyatrocudan oldu u gibi, bu kez de filmciden telif hakk n alamad Bir haftal k gazetede izgi roman yay mland Ard ndan televizyon senaryosunu yazd Okurlar n iste i, evrenin bask s art nca sonunda Ya ar Ya amaz, u an elinizde tuttu unuz roman oldu.Kitab n giri yaz s n kaleme alan Meral elen bu b y k ilgiyi Ya ar Ya amaz n a z ndan yle a kl yor n m n bu kadar yayg nla mas na, beni bu kadar sevmenize ilk zamanlar ak l erdiremiyordum ama, imdi biliyorum art k Nas l hepimizde biraz Don Ki ot luk varsa, demek biraz da Ya ar Ya amaz l k varm Ba ma gelenler yabanc n z olsayd , sever miydiniz beni, arar m yd n z

Title : Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Author :  Aziz Nesin
Language : Turkish
Isbn : 9754180946
Format : Paperback
Pages : 343 pages

Rating: 4.5

Reviewer: 9326 Reviews