Fyodor Dostoyevsky Suç ve Ceza Book

Fyodor Dostoyevsky Suç ve Ceza Book

Suç ve Ceza

D t yoksulluk kmaz nda toplum kurallar n n ba ndan kurtuldu una inanan bir gencin hik yesini anlatan Su ve Ceza ahl k n anlam n sorgular.Dostoyevski nin yaz n hayat n n olgunluk d neminde kaleme ald Su ve Ceza, Raskolnikov adl gencin ahl ki hesapla mas zerinde y kselir Raskolnikov ld rmeyi planlad tefeciden ald paray hay rl bir ama i in kullan rs D t yoksulluk kmaz nda toplum kurallar n n ba ndan kurtuldu una inanan bir gencin hik yesini anlatan Su ve Ceza ahl k n anlam n sorgular.Dostoyevski nin yaz n hayat n n olgunluk d neminde kaleme ald Su ve Ceza, Raskolnikov adl gencin ahl ki hesapla mas zerinde y kselir Raskolnikov ld rmeyi planlad tefeciden ald paray hay rl bir ama i in kullan rsa, i ledi i su un do as n kal c bi imde de i tirebilir mi H rs zl k ve cinayet gibi su lar, y ce ama larla i lenmesi durumunda cezas z kalabilir ve vicdan n y k nden kurtulabilir mi Dostoyevski nin en ok okunan roman olan Su ve Ceza, yay mland g nden bu yana insan ideallerini ahl ki ve felsefi sorularla s namaya devam ediyor A k ilk defa ya amak gibi, denizi ilk defa g rmek gibi, Dostoyevski yi ke fetmek de insan n hayat nda nemli bir tarihtir JORGE LUIS BORGES nsano lunun kurtar c s olabilirdi O, gardiyan olmay se ti SIGMUND FREUD

Title : Suç ve Ceza
Author :  Fyodor Dostoyevsky
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 660 pages

Rating: 4.7

Reviewer: 7177 Reviews