Mijn eeuw PDF by Günter Grass

Mijn eeuw PDF by Günter Grass

Mijn eeuw

MIJN EEUW is een boek vol verhalen, negenennegentig om precies te zijn negenennegentig verhalen over de negenennegentig afgelopen jaren van de ten einde lopende eeuw Door de ogen van telkens weer andere mensen vertelt G nter Grass over grote gebeurtenissen en ogenschijnlijke onbenulligheden, over technische uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen, sportieve en cul MIJN EEUW is een boek vol verhalen, negenennegentig om precies te zijn negenennegentig verhalen over de negenennegentig afgelopen jaren van de ten einde lopende eeuw Door de ogen van telkens weer andere mensen vertelt G nter Grass over grote gebeurtenissen en ogenschijnlijke onbenulligheden, over technische uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen, sportieve en culturele prestaties, grootheidswaan, vervolging en moord, oorlog en catastrofen, en over telkens weer een nieuw begin Met elkaar leveren deze verhalen een levendig en verrassend afgerond beeld op van deze gruwelijke, fantastische eeuw

Title : Mijn eeuw
Author :  Günter Grass
Language : Dutch
Isbn : 9029065478
Format : Paperback
Pages : 251 pages

Rating: 4.7

Reviewer: 9789 Reviews