Read Babalar ve Oğullar Book by Ivan Turgenev

Read Babalar ve Oğullar Book by Ivan Turgenev

Babalar ve Oğullar

Yazar n eski nesil ile yeni nesil aras ndaki anla mazl klar i ledi i aheseri Babalar ve O ullar onun sanat n t m y nleriyle ortaya koyan en iyi eserdir.

Title : Babalar ve Oğullar
Author :  Ivan Turgenev
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 269 pages

Rating: 4.3

Reviewer: 2454 Reviews