Read Drina'da Son Gün Book by Faik Baysal

Read Drina'da Son Gün Book by Faik Baysal

Drina'da Son Gün

Eser, Faik Baysal n belgesel niteli inde bir sava roman d r Roman n en nemli zelli i, ilk kez bir T rk yazar n n yurt d nda ge en ya anm olaylar , evrensel bir d zeyde anlatmas d r 1972 de yay nlanan Drinada Son G n, Yugoslavya da ge mekte ve eski bir T rk ailesinin i sava s ras nda T rkiye ye g mesini anlatmaktad r II D nya Sava nda zul m eken T rklerin h Eser, Faik Baysal n belgesel niteli inde bir sava roman d r Roman n en nemli zelli i, ilk kez bir T rk yazar n n yurt d nda ge en ya anm olaylar , evrensel bir d zeyde anlatmas d r 1972 de yay nlanan Drinada Son G n, Yugoslavya da ge mekte ve eski bir T rk ailesinin i sava s ras nda T rkiye ye g mesini anlatmaktad r II D nya Sava nda zul m eken T rklerin ha yat n arp c bir ekilde g zler n ne sermektedir

Title : Drina'da Son Gün
Author :  Faik Baysal
Language : Turkish
Isbn :
Format : Paperback
Pages : 480 pages

Rating: 4.2

Reviewer: 5222 Reviews